Ngày 21-4, huyện Sơn Dương tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 1 cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn.

Ngày 21-4, huyện Sơn Dương tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 1 cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn.

 

                     

 

Với nguyên tắc tiêm theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, đợt này huyện thực hiện tiêm cho trẻ từ đủ 11 tuổi đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, trong ngày 21-4 huyện sẽ tiêm 2.114 liều cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng với liều 0,25ml mỗi trẻ. Khi đến tiêm, học sinh phải tuân thủ đúng quy trình một chiều: khai báo y tế, khám sàng lọc, đạt yêu cầu sẽ được tiêm chủng, sau khi tiêm được theo dõi sức khỏe tại chỗ 30 phút.

 

Để công tác tiêm phòng thực hiện an toàn, hiệu quả, trước đó các đơn vị trường học đã thông báo tới các phụ huynh và học sinh nắm được lịch tiêm và thực hiện đăng ký tiêm. Mỗi trẻ đi tiêm phải có người giám hộ đi kèm, các trường bố trí lực lượng giáo viên tham gia đón học sinh đến tiêm, hướng dẫn khai báo y tế và hỗ trợ các công việc để buổi tiêm được tiến hành thuận lợi, trật tự và đảm bảo an toàn. Do nhà trường, chính quyền và ngành y tế địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nên phần lớn các  phụ huynh đều yên tâm, chấp hành tốt việc đưa trẻ đi tiêm đúng lịch.

 

Trước đó, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành kiểm tra kỹ thực tế cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cao nhất trong công tác tiêm chủng, đặt mục tiêu tiêm chủng an toàn cho học sinh là yêu cầu hàng đầu. Tại điểm tiêm đã chuẩn bị đầy đủ thuốc và trang thiết bị cấp cứu, phòng mọi trường hợp xảy ra. Huyện Sơn Dương đang huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.

 

Theo Thanh Nguyên http://sonduong.gov.vn/