Thực hiện kế hoạch số 166-KHPH/ĐTN-TTN kế hoạch về việc tổ chức hội thi vẽ tranh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022. Với chủ đề " Bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình".

    Sáng ngày 5/5/2022 Trường TH Thượng Ấm có 4 học sinh tham gia Hội thi vẽ tranh do ban thường vụ huyện đoàn Sơn Dương phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông tổ chức.

4 học sinh TH Thượng Ấm tham gia thi vẽ tranh

    Kết quả hội thi các em học sinh đã đạt một giải A.

   Thông qua cuộc thi vẽ tranh tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi và tạo cơ hội cho học sinh được giao lưu học hỏi, đồng thời phát hiện những ý tưởng sáng tạo của các em trong việc bảo vệ môi trường.

Các bức tranh tham gia hội thi

BBT Trươngd TH Thượn Ấm